Reception-palvelut

Receptionisti- eli vastaanottopalvelu on virastojen ja laitosten ulkoistama vastaanottoapulainen. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. avainten luovutukset, vieraiden vastaanotto ja vieraskorttien ylläpito. Vastaanottoapulaisen tärkein työtehtävä on turvallisuusalan ammattilaisena yleinen kulunvalvonta ja järjestyksenpito. Receptionistin työnkuvaan voidaan liittää myös muita toimeksiantajan kanssa sovittuja tehtäviä. 

Näitä tehtäviä voi olla mm:
 

  • Ovien aukaisut ja lukitukset

  • Oman henkilökunnan kulunvalvonta

  • Vieraiden opastus

  • Alihankkjoiden ja huoltohenkilöiden opastus

  • Varauslistojen täyttö

  • Tulevan ja lähtevän postin käsittelyä
  • Puhelinkeskuksen käyttö