Teollisuuden suojelupalvelut

Toimitamme säiliötöiden valvontaan perehdytetyn valvojan (luukkuvahti) varmistamaan kohteen työntekijöille turvallisen työympäristön, jonka tehtävänä on tarvittaessa ryhtyä toimintaohjeiden mukaisiin toimenpiteisiin. Tulitöiden jälkeiseen tai aikaiseen valvontatehtävään (palovahti) toimitamme palovartijoita sekä tarvittaessa toimitamme paikalle myös alkusammutuskaluston. Järjestämme myös tulityökortti- ja työturvallisuuskorttikoulutusta. Lisäksi toimitamme työmaille koulutetun nostotöiden valvojan. (standardi SFS-ISO) Nostotöiden valvoja on perehtynyt tehtävään ja valvoo, että työvaiheet menevät suunnitellusti. Valvoja osallistuu myös nostotöihin osallistuvan henkilöstön kanssa nostojen suunnitteluun, joka on huolella tehtynä tärkeäosa työturvallista työskentelyä. Lisäksi toimitamme merkinantajia sekä liikenteen ohjaajia. Kysy lisää palvelusta.

Palvelumme on joustavaa ja tällöin kunnossapidon henkilöstönne voi keskittyä omaan työhönsä ja kaikki suojelutehtävät jää meille.

Perehdymme aina kohteen turvallisuusmääräyksiin ja sitoudumme noudattamaan niitä sekä suoritamme vaadittavat koulutukset. Työturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia.

Toimitamme myös paloilmoitinlaitteelle laitteenhoitajan, paloilmoitinlaitteen linjavikavalvonnan. Pyydä tarjous palveluistamme ja räätälöimme Teille sopivan ratkaisun.

palovartija, palovartiointi, Nostotöiden valvoja, merkinantajia, liikenteenohjaajia